BẢNG TRA CỨU MÃ LỖI MÁY LẠNH SAMSUNG


          
*1: Lỗi cảm biến dàn lạnh
*5: Lỗi cảm biến bán dẫn đường ống dẫn lạnh
*6: Lỗi cảm biến bán dẫn cục nóng
*9: Lỗi công tắc phao
*A: Lỗi liên kết giữa dàn nóng và dàn lạnh
*C: Lỗi liên kết bộ điều khiển từ xa có dây
*D: Lỗi cảm biến bán dẫn đường ống cục nóng

101: Lỗi liên kết dàn lạnh, kiểm tra lại đường dây
102: Lỗi liên kết giữa dàn lạnh và dàn nóng
121: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh (mở hoặc ngắn)
122: Lỗi cảm biến trong đường ống dẫn lạnh (mở hoặc ngắn)
128: Tách biệt cảm biến đường ống dàn lạnh
153: Lỗi công tắc phao dàn lạnh (mở hoặc ngắn)

201: Dàn lạnh không kết nối
203: Lỗi liên kết giữa main PCB cục nóng và bộ biến tần Inverter
221: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng (mở hoặc ngắn)
237: Lỗi cảm biến nhiệt độ COND (mở hoặc ngắn)
260: Lỗi cảm biến nhiệt độ xả máy nén khí biến tần Inverter

458: Lỗi quạt dàn lạnh
460: Lỗi liên kết giữa dàn nóng và dàn lạnh
461: Lỗi khởi động bộ nén khí biến tần Inverter
464: Lỗi yếu dòng DC Inverter
466: Điện áp nối dòng DC Inverter < 150V và > 410V
467: Lỗi đảo bộ nén khí biến tần Inverter
468: Lỗi cảm biến dòng Inverter
469: Lỗi cảm biến kết nối dòng DC Inverter
471: Lỗi đọc, viết EEFROM
472: Lỗi bộ biến tần Inverter

554: Thiếu gas cục nóng
556: Lỗi chọn cài đặt điện thế cục nóng

601: Lỗi màn hình hiển thị tinh thể lỏng dàn lạnh
603: Lỗi kết nối màn hình tinh thể lỏng
604: Lỗi chọn lựa cài đặt điều khiển từ xa có dây COM2

E1: Lỗi bán dẫn khu dàn lạnh
Lỗi bán dẫn dàn lạnh, mạch đóng hoặc mở
E101: Lỗi liên kết (dàn lạnh không thể nhận thông tin)
E102: Lỗi liên kết (cục nóng không thể liên kết)
E121: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh (mở hoặc ngắn)
E122: Lỗi cảm biến dàn lạnh, cảm biến đường ống vào evaporator
E123: Lỗi cảm biến dàn lạnh, cảm biến đường ống ra evaporator
E128: Lỗi cảm biến dàn lạnh, cảm biến đường ống ra evaporator
E130: Lỗi cảm biến nhiệt độ bộ trao đổi nhiệt ra, vào dàn lạnh
E154: Lỗi quạt dàn lạnh
E161: Hơn 2 dàn nóng sưởi ấm hoặc làm lạnh đồng thời
E162: Lỗi EEFROM
E163: Lỗi cài đặt mã lựa chọn
E185: Đứt dây dẫn hoặc không có dây

E201: Số lượng dàn lạnh không phù hợp
E202: Lỗi liên kết (dàn nóng không nhận được dữ liệu)
E203: Lỗi liên kết giữa 2 microcontroller trong cục nóng PCB
E221:Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng (mở hoặc ngắn)
E237: Lỗi cảm biến nhiệt độ condenser
E251: Lỗi cảm biến bộ xả nén khí (ngắn hoặc mở)
E260: Lỗi cảm biến xả bộ nén khí (ngắn hoặc mở)
E261: Lỗi cảm biến xả bộ nén khí
E2: Lỗi bán dẫn đường ống dẫn lạnh, mạch đóng hoặc mở
E246: Lỗi cảm biến nhiệt độ condenser

E301: Lỗi moto quạt dàn lạnh
E320: Lỗi cảm biến bộ nén khí OLP
E3: Lỗi moto quạt dàn lạnh

E401: Bộ nén khí ngưng hoạt động và lỗi bộ trao đổi nhiệt đóng băng dàn lạnh
E404: Quá dòng cục nóng, bộ nén khí ngưng hoạt động
E416: Nhiệt độ xả cục nóng cao và bộ nén khí ngừng hoạt động
E419: Lỗi EEV cục nóng
E422: Lỗi dòng EEV cục nóng
E462: Kiểm soát giới hạn dòng điện vào
E463: Kiểm soát giới hạn nhiệt độ OLP
E464: Bảo vệ dòng điện yếu máy nén khí
E465: Quá dòng bảo vệ máy nén khí
E466: Lỗi điện áp kết nối DC (dưới 150V và trên 410V)
E467: Lỗi vòng quay máy nén khí
E468: Lỗi cảm biến dòng
E469: Lỗi cảm biến điện áp kết nối DC
E470: Bảo vệ quá tải máy nén khí
E471: Lỗi EEFROM
E472: Lỗi mạch AC line zero-crossing

E554: Lỗi không lạnh
E5: Lỗi bán dẫn đường ống dẫn lạnh

E6: Lỗi bán dẫn cục nóng
Lỗi EEFROM
E9: Lỗi công tắc phao mở
EA: Lỗi liên kết giữa dàn lạnh và dàn nóng
EC: Lỗi liên kết điều khiển từ xa có dây và dàn lạnh

EC01: Bất thường cảm biến nhiệt độ dàn lạnh
EC02: Bất thường cảm biến nhiệt đường ống dẫn lạnh
EC03: Bất thường cảm biến nhiệt độ cục nóng
EC04: Bất thường công tắc phao mở
EC05: Bất thường liên kết giữa cục nóng và dàn lạnh
EC06: Bất thường liên kết giữa điều khiển từ xa có dây và dàn lạnh
EC07: Bất thường cảm biến nhiệt độ đường ống cục nóng
EC20: Lỗi liên kết giữa dàn lạnh và điều khiển trung tâm

ED: Lỗi bán dẫn đường ống cục nóng
EL: Ngược nguồn điện 3 pha

ER-01: Lỗi liên kết giữa dàn lạnh và dàn nóng
ER-05: Lỗi cảm biến nhiệt độ bộ trao đổi nhiệt vào dàn lạnh (mở hoặc ngắn)
ER-06: Lỗi EEFROM
ER-09: Lỗi code lựa chọn
ER-10: Lỗi khởi động bộ nén khí
ER-11: Bất thường tăng dòng hoạt động
ER-12: Bất thường tăng nhiệt độ OLP
ER-13: Bất thường tăng nhiệt độ xả
ER-14: Quá dòng mạch IPM
ER-15: Bất thường tăng nhiệt quạt nhiệt độ
ER-17: Lỗi liên kết giữa 2 micom trong cục nóng
ER-31: Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng
ER-32: Cảm biến nhiệt độ xả
ER-33: Cảm biến nhiệt độ xả
ER-36: Lỗi cảm biến dòng PCB
ER-37: Lỗi cảm biến nhiệt độ heatsink PCB
ER-38: Lỗi cảm biến điện áp
ER-E6: Lỗi cảm biến nhiệt độ Deice

ER-E1: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh (mở hoặc ngắn)

ER-E5: Lỗi cảm biến nhiệt độ bộ trao đổi nhiệt ra dàn lạnh (mở hoặc ngắn)

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

Cảm ơn Bạn đã đọc bài viết này!
- Hãy viết bằng Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc, tránh hiểu nhầm.

Facebook Chat
Copyright ©2012 " GiapQb's Blog " Logout
Xem tốt nhất trên trình duyệt web FireFox và Chrome | GooGle+ | †Top
Top