GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Tên:  Lê Quý Giáp,  sn: 1988.
Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.
Chuyên Ngành:  Điện - Điện Tử.
Sống tại: Nại hiên đông - Vũng Thùng - Sơn Trà - Đà Nẵng.

Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Email: "lequygiap@gmail.com"
Hoặc nhập trực tiếp vào Form dưới đây. Xin cảm ơn...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Copyright ©2012 " GiapQb's Blog " Logout
Xem tốt nhất trên trình duyệt web FireFox và Chrome | GooGle+ | †Top
Top